1.semester

KRUS3000 Kriminalomsorgen som virksomhet

2. semester

KRUS3100 Kriminalitetsforebyggende arbeid i kriminalomsorgen

3. semester

Valgfritt programemne

4. semester

KRUS3900 Bacheloroppgave