Regelverk og eksamensinformasjon

Oppgaveskriving, maler og innlevering

Biblioteket har en egen side med tips til akademisk skriving og referering.

Gjennomføring av eksamen

Eksamensresultater

Tidligere bacheloroppgaver

Bacheloroppgavene i CORA er levert av studenter ved påbygningsstudiet til Bachelor i straffegjennomføring. Publiserte oppgaver har fått karakteren A eller B.

CORA: Bacheloroppgaver

Biblioteket

Biblioteket er en god ressurs for deg som er aspirant eller student ved KRUS når du skal skrive eksamensoppgaver. Her får du hjelp til akademisk skriving, en oversikt over nyttige databaser og mye mer. 

Biblioteket