Regelverk og eksamensinformasjon

Oppgaveskriving, maler og innlevering

Biblioteket har en egen side med tips til akademisk skriving og referering.

Gjennomføring av eksamen

Eksamensresultater

Tidligere bacheloroppgaver

Bacheloroppgavene i CORA er levert av studenter ved påbygningsstudiet til Bachelor i straffegjennomføring. Publiserte oppgaver har fått karakteren A eller B.

CORA: Bacheloroppgaver