Opptaket 2022

KRUS har opplevd å få mange gode kandidater og flere kvalifiserte søkere enn foregående opptak. 964 personer søkte om opptak denne våren. 450 søkere fikk innkalling til opptaksprøve hos KRUS i Lillestrøm, og opptaksdagene ble gjennomført frem til og med 16.juni. 180 søkere har fått tilbud om studieplass.

Har du fått tilbud om studieplass?

Alle som søkte har nå fått et endelig svar på søknaden sin. Svar på søknaden er tilgjengelig i Søknadsweb. Har du fått e-post via Søknadsweb om at du er videre? Husk å takke ja til tilbudet senest innen svarfristen 1. august og søk om en uttømmende politiattest.

Neste søknadsperiode (oppstart høsten 2023)

Neste søknadsperiode er planlagt 1. februar til 1. mars 2023. Det kan skje endringer, så følg med på nettsidene våre for oppdatert informasjon.