Opptaket 2022

KRUS har opplevd å få mange gode kandidater og flere kvalifiserte søkere enn foregående opptak. Omtrent 970 personer søkte om opptak denne våren og har nå enten fått et avslag eller en innkallelse til opptaksprøve.

450 søkere har fått innkalling til opptaksprøve hos KRUS i Lillestrøm dette opptaket. Opptaksdagene gjennomføres frem til og med 16.juni. Alle som deltar vil få et endelig svar på om de får tilbud eller ikke senest 20.juli. 180 søkere vil få tilbud om studieplass.

Har du fått e-post via Søknadsweb om at du er videre? Husk å sende inn Egen- og legeerklæringsskjema om helse, samt følgebrev, så snart som mulig. På siden om søknadsprosessen finner du et dokument (pdf) som inneholder begge skjemaene du skal fylle ut og sende inn per post.

Hvis du får tilbud om studieplass, må du skaffe en uttømmende politiattest. Du vil få tilsendt en formålsbekreftelse fra KRUS som lastes opp i søknaden til politiet.

Neste søknadsperiode (oppstart høsten 2023)

Neste søknadsperiode er planlagt 1. februar til 1. mars 2023. Det kan skje endringer, så følg med på nettsidene våre for oppdatert informasjon.