1. februar lyses det ut 180 stillinger som fengselsaspirant. Leo Emblemsvåg er fengselsførstebetjent ved KRUS. Han jobber med rekruttering og opptak og vet hva som kreves for å komme inn på utdanningen.

Hva er det viktigste man må være klar over før man søker fengselsbetjentutdanningen?

– Husk at du søker på en utdanning som innebærer både teori og praksis. Du må være klar for å håndtere hele spekteret av arbeidsoppgaver som ligger i yrkesutøvelsen som fengselsbetjent. Det hender jeg leser søknader, eller er med på intervjuer, med søkere som har mye omsorg å gi til mennesker i svært sårbare situasjoner, men som ikke har tenkt grundig nok igjennom om de er klare for å sette tydelige grenser og kanskje også måtte benytte fysiske maktmidler overfor de samme sårbare menneskene. Og omvendt hender det også at noen er klare for å sette grenser, uten å ha reflektert over hvordan eller hvorfor dette skal gjøres på en så skånsom og omsorgsfull måte som mulig.

201026CW13 fysisk test løping oppmuntring tid- og rundetelling - utsnitt.jpg
Leo følger med og oppmuntrer under fysisk test, som er en del av opptaksgrunnlaget. Foto: Studio Wangberg/Christian Wangberg

Når du har bestemt deg for å søke

Hva er det viktig å huske på i forbindelse med søknaden?

– Det viktigste er å søke korrekt! Du må huske at søknaden ikke er komplett før du har søkt både i Jobbnorge og på Søknadsweb. På nettsiden Søknadsprosessen står det skrevet i detalj hva du må legge inn på hvilken av disse plattformene. Grunnen til at det må legges inn begge steder, er at dersom du kommer inn, så blir du ikke bare student, du blir også ansatt i kriminalomsorgen i en midlertidig stilling. Derfor må KRUS oppfylle en del krav overfor de som søker, på bakgrunn av krav til denne doble rollen du søker på.

– Vær også sikker på at du oppfyller de formelle kriteriene for opptak. Det er kjedelig å bruke masse tid og energi på å søke dersom du ikke har mulighet til å komme inn. De formelle kriteriene handler om alder, utdanningsbakgrunn, helse og vandel.

Hvilke egenskaper ser KRUS etter hos søkerne?

Folk er forskjellige, og det er de innsatte også. I hvilken grad skal fengselsbetjenter representere et mangfold av befolkningen?

– Det er en fordel at fengselsbetjentene gjenspeiler samfunnet når det gjelder mangfold. Men samtidig skal de ansatte i kriminalomsorgen også oppleves som troverdige når det kommer til å ivareta sikkerhet for både kolleger, innsatte eller domfelte og samfunnet. Kravet om god vandel handler blant annet om dette.

– Som fengselsbetjent representerer jeg ikke bare meg selv. Jeg representerer også kriminalomsorgen, som er avhengig av at samfunnet har tillit til at jeg utøver makt- og myndighetsutøvelse overfor andre mennesker på en god måte. Hva jeg gjør på fritiden kan påvirke denne tilliten.

Hvilke egenskaper gjør at andre kan ha tillit til at en fengselsbetjent utøver sin makt på en god måte? Hvordan kan en søker «bevise» å ha det som skal til for å fortjene samfunnets tillit etter fullført og bestått utdanning?

– Vi ser gjerne etter tegn på at søkeren er selvstendig og trygg, og er i stand til å reflektere rundt hva vedkommende har gjort seg av erfaringer gjennom livet. Innsatte i norske fengsler har ofte en del utfordringer, og som fengselsbetjent må du kunne håndtere dette på en måte som skaper trygghet for den innsatte. Det er også viktig å kunne «stå imot» innsatte som er krevende, slik at maktforholdet ikke snus.

– Ellers er sosiale ferdigheter noe vi vurderer. Det samme er evne til å kommunisere med både innsatte, kolleger og overordnede. 

Relevant arbeidserfaring

Mange har erfaring fra ulike typer jobber. Hvilke regnes som relevante med tanke på å komme inn på fengselsbetjentutdanningen?

– Dersom noen spør hvilke jobber de bør skaffe seg erfaring fra dersom de senere vurderer å bli fengselsbetjent, vil jeg si at det kan være lurt å se etter yrker der både grensesetting og omsorg er en del av jobben. Da får de også testet ut om de trives med nettopp det å veksle mellom det å yte omsorg og det å sette grenser overfor de samme menneskene.

– Om man for eksempel har hatt en vekterjobb der man har fått erfaring med å jobbe med mennesker på den samme måten som jeg nettopp har nevnt, så vil det telle som relevant arbeidserfaring.

Hva med de som ha arbeidserfaring, men som ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene av relevant arbeidserfaring?

– Til en viss grad kan det være vel så viktig å ha arbeidserfaring, som at den regnes som direkte relevant. Om du kommer inn på fengselsbetjentutdanningen skal du ikke bare være student, du blir også ansatt som aspirant. Da kan det være positivt å ha med seg generell erfaring fra arbeidslivet. 

Høyere utdanning

I søknadsskjemaet spørres det om søkeren har tatt høyere utdanning – utdanning på universitets- eller høgskolenivå. Har det noe å si hvilke fag man har tatt?

– Nei, det spiller liten rolle hvilke fag man har studert tidligere. Når vi spør om dette, handler det om at fengselsbetjentutdanningen er en utdanning på høgskolenivå og derfor inneholder en god del teori. Å ha bestått annen høyere utdanning er ikke et krav, men er én måte å dokumentere at man har ferdigheter som skal til for å gjennomføre den teoretiske delen av utdanningen.

Et ofte stilt spørsmål: Kan jeg søke flere ganger?
Ja, du kan søke flere ganger.
Det er ulike grunner til at en søker ikke er blant de som får tilbud om å starte på fengselsbetjentutdanningen.
For noen av de som kommer inn på andre eller tredje forsøk, handler det om at de har skaffet seg mer arbeidserfaring eller har forbedret karakterer. For andre kan det handle om at de har blitt mer modne og trygge på seg selv siden de søkte første gang.

Vi har en egen side med svar på ofte stilte spørsmål Der finner du svar på mer du kanskje lurer på.