- Mine erfaringer som tillitsperson og en god rollemodell for ungdommene jeg har møtt, tror jeg er relevant i yrket som fengselsbetjent, sier Aidin, aspirant ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter.

Han har jobbet med forebyggende arbeid med barn og ungdom fra da han selv var ungdom og fram til han var 28 år i ulike bydeler i Oslo. 

- Jeg har erfaring med flere utfordrende, både verbale og fysiske, situasjoner. Disse situasjonene har lært meg å bli bedre kjent med meg selv, og toleransevinduet mitt er blitt bedre, sier han.

Aidin har lyst til å bruke sine erfaringer til å jobbe med unge voksne i fengsel.  

- Jeg vil være med å gjøre en forskjell i andre mennesker sitt liv og vise dem at vi er alle like til tross for handlingene de sitter inne for, sier Aidin. 

Trening bidrar til god disiplin og mer tålmodighet

Aidin trener jevnlig og driver med kampsport. Han sier at trening er svært viktig for han i hverdagen, også nå som han utdanner seg til fengselsbetjent. 

- Fra veldig ung alder har jeg hatt en rutine, der jeg går ut og løper før solen står opp og sørger for å få nok søvn. Dette har gitt meg god disiplin, og treningen hjelper meg hvis jeg har hatt en tung dag, sier han. 

Han sier også at treningen har hjulpet han å bli et bedre menneske, ha mer tålmodighet og å håndtere situasjoner på en mer konfliktdempende måte. Alt dette kan han ta med seg inn i rollen som fengselsbetjent. 

Juss og fysisk makt 

I fengselsbetjentutdanningen er det en god blanding av teori og praksis. Aidin synes det har vært spennende og utfordrende å lære det faglige innenfor juss. Også emnet fysisk maktanvendelse har vært givende. 

- Det har vært spennende å teste tålmodighet, vurderingsevner og samtidig lære bruken av fysisk makt for å avverge eller forebygge situasjoner som kan oppstå, sier Aidin. 

Han anbefaler fengselsbetjentutdanningen til deg som ikke er opptatt av å ha en a4- hverdag. 

- Hvis du liker å jobbe med og hjelpe mennesker og ikke vil ha en vanlig a4-hverdag, så anbefaler jeg deg å søke på fengselsbetjentutdanningen. 

I andre semester skal Aidin i praksis i Ringerike fengsel.