1. Fengselsbetjentutdanningen er lønnet

Fengselsbetjentutdanningen er lønnet og de som kommer inn på studiet blir ansatt som aspirant.

2. Mange får fast jobb 

Det er et stort behov for ansatte i kriminalomsorgen om dagen, så hvis du utdanner deg til fengselsbetjent er det store muligheter for jobb. 

3. Du kan søke fengselsbetjentutdanningen det året du fyller 20 år

Du trenger også førerkort klasse B og generell studiekompetanse eller tilsvarende. Les om alle opptakskravene her. 

4. Du har 120 studiepoeng når du er ferdig utdannet fengselsbetjent

Dette betyr at når du er ferdig utdannet fengselsbetjent, har du 120 studiepoeng, som du kan bygge videre på i annen, relevant høyere utdanning dersom du ønsker det. Les om hele utdanningen her.

5. Du lærer pasifisering og selvforsvar når du utdanner deg til fengselsbetjent

I studiet lærer du  grunnleggende selvforsvars – og frigjøringsteknikker. Du vil også øve på hvordan du kan bruke godkjente tvangsmidler på en forsvarlig, passende og lovlig måte. Les om oppbyggingen av studiet her.

6. Halve fengselsbetjentutdanningen er praksis i fengsel

Alle aspiranter er i praksis i 2.og 3. semester. Praksisen gjennomføres i et av våre opplæringsfengsler, og du får teoriundervisning parallelt. 

Disse fengslene tar i mot aspiranter i praksis i andre og tredje semester:

  • Bergen fengsel
  • Bodø fengsel
  • Halden fengsel
  • Oslo fengsel
  • Ringerike fengsel (Hønefoss)
  • Romerike fengsel, avdeling Ullersmo (Kløfta)
  • Stavanger fengsel
  • Telemark fengsel, avdeling Skien
  • Åna fengsel (Jæren)

7. Juss er en viktig del av fengselsbetjentutdanningen 

Fengselsbetjentutdanningen gir deg kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å jobbe som fengselsbetjent i Norge. Det betyr at du trenger å lære alt fra fysisk maktanvendelse, konfliktdempende kommunikasjon, etikk, psykologi, sosiologi, kriminologi og juridiske fag. Det er viktig å forstå rammeverket, og hvordan man kan balansere det å utøve makt og vise omsorg for de innsatte.

8. Fengselsbetjenter jobber også med fotlenkesoning 

Over halvparten av alle dommer gjennomføres i i samfunnet. Domfelte kan for eksempel få fotlenke eller samfunnsstraff. Med denne utdanningen er du også kvalifisert til å søke jobb i på ulike friomsorgskontor. 

9. Fengselsbetjenter er ofte en sammensveiset gjeng 

Hvert kull med fengselsaspiranter består av 175 kollegaer som ofte blir en sammensveiset gjeng. 

Fengsel er en arbeidsplass der man ofte jobber sammen med noen. Man er avhengig av kollegenes støtte i arbeidshverdagen. En hverdag i fengsel kan i blant preges av alvorlighet, det er derfor viktig med litt humor og at alle bidrar til et godt arbeidsmiljø.

10. Du kan ikke ha med deg mobiltelefonen din inn i fengselet når du er på jobb

Av sikkerhetsmessige grunner, er det enkelte steder forbudt å medbringe mobil. Dette gjelder særlig høysikkerhetsfengsler. 

11. Du blir kontaktbetjent for en eller flere av fengselets innsatte 

Alle innsatte skal ha en kontaktbetjent, som er en fengselsbetjent med spesielt ansvar for å følge opp den enkelte innsatte under straffegjennomføringen eller varetektsoppholdet.

12. Som fengselsbetjent i Norge skal du jobbe for å rehabilitere de innsatte 

Fengselsbetjenter bidrar til at innsatte og domfeltes opphold i fengsel er meningsfullt og rehabiliterende. Kriminalomsorgen har ansvar for at straffegjennomføring gjennomføres på en tillitsvekkende og forsvarlig måte, og en viktig oppgave er å motivere de innsatte til å bryte ut av sitt kriminelle handlingsmønster.

En fengselsbetjent skal: 
•    Veilede, motivere og samtale med de innsatte
•    Ivareta sikkerheten til innsatte og kolleger i fengselet
•    Sørge for en meningsfull hverdag for de innsatte
•    Sette grenser og vise omsorg