Vanja Lundgren Sørli har ansvar for at Institutt for kriminalomsorgsstudier leverer god forskning og utdanning. Dette innebærer blant annet å samarbeide med forskere og utdannere ved KRUS og andre utdanningsinstitusjoner, i tillegg til partnere i kriminalomsorgen. 

Bakgrunn

Lundgren Sørli er fil.dr. i allmenn kriminologi, og cand.polit. i kriminologi.

Lundgren Sørli jobbet ved Politihøgskolen, der hun var førsteamanuensis og studieleder mellom 2011-2021. Hun har også vært postdoktor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo (2006-2010). Hun har vært doktorand ved Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet, der hun i 2005 forsvarte sin doktorgradsavhandling In a Man´s World

Utvalgte arbeider

Ellefsen, B., Sørli, V.L. og Egge, M. (red.) (2021): Kunnskap for et tryggere samfunn? Norsk politiutdanning 1920-2020. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Sørli, V.L. & Larsson, P. (red.) (2018). Politireformer: idealer, realiteter, retorikk og praksis. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Larsson, P. og Sørli, V.L. (2012): Drosjenæringen under lupen: Kontrollpluralisme i praksis? Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab Vol. 99 s. 355-374 https://doi.org/10.7146/ntfk.v99i3.71806 

Ingvaldsen, K. & Lundgren Sørli, V. (red.) (2009). Organised crime: Norms, markets, regulation and research. Oslo: Unipub.