Påbyggingsstudiet er et samlingsbasert deltidsstudium basert på fire studieemner over to år (fire semestre). Studentene gjennomfører ett studieemne hvert semester.

Hvert studiesemester vil normalt bli organisert i tre samlinger over tre dager ved KRUS, der samlingene starter opp kl. 10:00 første dag og avsluttes kl. 14:00 siste dag. Digital undervisning kan bli benyttet ved behov. Studentene må påregne betydelig grad av egenstudier før, under og etter samlingene.

Semester- og emneoversikt for BA:

illustrasjon høgskolekandidat og påbygg.jpg

Retningslinjer for studiestøtte

De som blir tatt opp ved påbyggingsstudiet ved KRUS blir kan i noen grad gis studiestøtte. KDI har utarbeidet retningslinjer for slik studiestøtte.

Retningslinjene vil årlig bli revidert i samarbeid med kriminalomsorgens ledere og organisasjonene.

Oppdaterte retningslinjer finner du her (pdf).

 

Retningslinjer for tjenestefri

Vi minner om at alle studenter har de samme rettigheter til studiepermisjon som beskrevet i Statens personalhåndbok.

Vi minner også om mulighet for å søke lånekassen om støtte til BA-studier ved KRUS, dette gjelder både for enkeltemner og for hele påbyggingsstudiet.

 

Opptak til enkeltemner i studiet

Emner i studiet med ledige plasser kan gjøres tilgjengelig for enkeltemnestudenter. Dette gjelder for de valgfrie emnene i studieplanen. Mer informasjon om dette finer du på siden om enkeltemner.