Oppbygging av studiet

Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium basert på fire studieemner over to år (fire semestre). Studentene gjennomfører ett studieemne på 15 studiepoeng hvert semester, som til sammen gir 60 studiepoeng.

Obligatoriske og valgfrie emner

Gjennomføring

Hvert studiesemester vil normalt bli organisert i tre samlinger over tre dager ved KRUS, der samlingene starter opp kl. 10:00 første dag og avsluttes kl. 14:00 siste dag. Digital undervisning kan bli benyttet ved behov. Studentene må påregne betydelig grad av egenstudier før, under og etter samlingene.

Vitnemål og grad

Studiet leder frem til graden: Bachelor i straffegjennomføring.

Valgfrie programemner våren 2023

Antall plasser på emnene står i parantes. Kvoten per emne gjelder for både bachelor-studenter og enkeltemnestudenter. Med unntak av KRUS3206, vil emnene åpnes for søknad til enkeltemnestudier ved KRUS.

Ved få søkere til et enkeltemne, vil KRUS vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre emnet. Dersom valgfrie programemner trekkes, får du tilbud om plass på et annet valgfritt programemne etter prioriteringsrekkefølgen din.

Samlings- og eksamensdatoer våren 2023

Samlinger og eksamensdatoer for våren 2023 er publisert på emnesidene. 

Studiestøtte

Du kan søke lånekassen om støtte til BA-studier ved KRUS, dette gjelder både for enkeltemner og for hele påbyggingsstudiet.

De som blir tatt opp ved påbyggingsstudiet ved KRUS kan i noen grad gis studiestøtte. KDI har utarbeidet retningslinjer for studiestøtte. Retningslinjene revideres årlig i samarbeid med kriminalomsorgens ledere og organisasjonene.

Tjenestefri

Alle studenter som er ansatt i staten har de samme rettigheter til studiepermisjon som beskrevet i Statens personalhåndbok.

For bachelorstudenter gjelder også kriminalomsorgens Retningslinjer for tjenestefri ved gjennomføring av bachelorutdanning i straffegjennomføring (PDF). Kontakt din arbeidsgiver ved spørsmål om tjenestefri.

Opptak til enkeltemner i studiet

Emner i studiet med ledige plasser kan gjøres tilgjengelig for enkeltemnestudenter. Dette gjelder for de valgfrie emnene i studieplanen. Mer informasjon om dette finer du på siden om enkeltemner.