Inngår i emne

Studietur til utlandet eller hospitering i Norge inngår i emnet KRUS2200 Sikkerhet og risiko II.

Studietur til utlandet

Du kan gjennomføre studiebesøk til kriminalomsorgen i andre land. Her får du innsikt i hvordan andre land organiserer straffegjennomføring på. Hvilke land det tilbys studietur til varierer fra år til år. Du kan lese om aspirantenes opplevelse av tidligere studieturer:

Studietur 2019

Hospitering i Norge

Aspiranter som ikke reiser utenlands, skal hospitere hos en eller to av kriminalomsorgens samarbeidspartnere (politi, barnevern mv.) eller i fengsel med lavere sikkerhetsnivå, overgangsbolig eller hos friomsorgen. Sted og omfang for hospitering i Norge skal godkjennes.

Påmelding og frister

Mer informasjon kommer i Canvas.