Studentene har en sentral rolle i kvalitetsarbeidet ved KRUS. Alle studenter inviteres til å gjennomføre semestervise evalueringer og underveisevalueringer.

Representanter fra studentene deltar i Læringsmiljøutvalget (LMU) hvor studentenes læringsmiljø og rammebetingelser for læring står sentralt. Aspirantene er videre representert i Studieutvalget, der blant annet revisjon av studie- og emneplaner på høgskolen blir behandlet.

Fra 2022 er studentene også representert i Kvalitetsutvalget som er opprettet for å videreutvikle KRUS sitt kvalitetsarbeid i samsvar med kriminalomsorgens og institusjonens behov.