For å komme inn på fengselsbetjentutdanningen må du blant annet bestå opptaksdagene. Over 500 søkere har fått invitasjon på e-post til dette. 

Hvordan vet jeg om jeg er invitert til opptaksdagene? 

De best kvalifiserte søkerne har allerede mottatt en innkalling om opptaksdager. Invitasjonen ble sendt per e-post. Dersom du ikke har kommet videre til opptaksdagene, har du også fått beskjed om dette per e-post.

Hvis du har søkt, men ikke har hørt noe fra oss i det hele tatt – ta kontakt på opptak@krus.no

Når og hvor er opptaksdagene?  

Opptaksdagene avholdes i løpet av mai og juni. Alle som har fått invitasjon til opptaksdagene har fått muligheten til å velge mellom noen datoer som de på melde seg på innen 8. mai. Dette fikk du informasjon om i invitasjonen du fikk på e-post. 

På opptaksdagen møter du opp i KRUS sine lokaler i Lillestrøm.

Hva består opptaksdagene av?

På opptaksdagene vil du gjennomføre en fysisk funksjonstest og et intervju. 

Hva må jeg ta med på opptaksdagen? 

På opptaksdagen må du ta med deg utskrifter av dine originale vitnemål og attester. Du må også ha med nødvendig og etterspurt dokumentasjon som bekrefter helse og funksjonsnivå. Husk å ta med treningstøy og innesko til den fysiske testen.

Hva skjer hvis jeg ikke klarer den fysiske funksjonstesten? 

Hvis du ikke klarer den fysiske testen, blir du ikke vurdert videre for en aspirantstilling, og opptaksdagen avsluttes.

Jeg har en medisinsk diagnose, er det noe jeg bør på tenke på? 

Søkere som har en diagnose eller sykdom, nedsatt funksjon e.l., og/eller som er medisinert, må dokumentere dette utfyllende med lege/spesialisterklæring som sier noe om behandling, medisinering, prognose i forkant av opptaksdagene. Fristen for å sende denne dokumentasjonen til oss er 8. mai. Dette har du fått informasjon om på e-post.

Søkere som har en diagnose eller sykdom, nedsatt funksjon e.l., og/eller som er medisinert, må dokumentere dette utfyllende med lege/spesialisterklæring som sier noe om behandling, medisinering, prognose i forkant av opptaksdagene. Fristen for å sende denne dokumentasjonen til oss er 8. mai. Dette har du fått informasjon om på e-post.

Det vil deretter bli foretatt en individuell vurdering av den enkeltes helse i samråd med opptakslege. 

Hvilke øvelser skal jeg gjennom på fysisk funksjonstest? 

Du skal gjennom disse øvelsene på den fysiske funksjontesten: 

Får vi en gjennomgang av hvordan øvelsene skal utføres på fysisk funksjonstest? 

På opptaksdagen vil du før hver øvelse få en grundig gjennomgang av hvordan øvelsene skal utføres korrekt.

Hva får jeg spørsmål om på intervjuene?  

Målet med intervjuet er å bli kjent med deg og din motivasjon. Intervjuet vil vare i ca. 40 minutter. Vi vil spørre deg om tidligere erfaringer, og om hvordan du ville løst noen tenkte situasjoner. Ofte er vi ikke ute etter et fasitsvar, men vil høre dine tanker og refleksjoner. 

Tre tips til deg som skal på opptaksdagene

 1. Tren særlig på løpetesten. Banen du skal løpe på er 15 meter på langsidene og sju meter på kortsidene. På den ene langsiden skal du legge deg ned på magen med strak kropp, og på den andre skal du legge deg ned på rygg med strak kropp.  

  Les mer om løpetesten her
   
 2. Les studieplanen for fengselsbetjentutdanningen slik at du er forberedt på hva studiet innebærer. Tenk gjerne på hvilke emner du synes virker spennende og hva du synes kan virke utfordrende. 

  Les studieplanen for fengselsbetjentutdanningen her 

 3. Hva vet du egentlig om kriminalomsorgen? Det kan være lurt å lese litt om samfunnsoppdraget, straffegjennomføringsformer, verdier og visjoner for å få et overblikk i forkant av opptaksdagene. 

  Les mer om Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter og Kriminalomsorgen her