Skotske instruktører og fengselsbetjenter på besøk hos KRUS. Foto: Christine Vatnøy & Tonje Dahlbak

Skotsk lov endrer praksis for maktanvendelse 

En ny lov ble vedtatt i Skottland for fire år siden. Den forbød bruk av pasiferingsteknikker som gir smerte hos innsatte. Da kontaktet Frank Slokan, Theme Lead i Scottish Prison Service College (SPSC), KRUS for å lære om hvordan norsk kriminalomsorg bruker og lærer bort fysisk maktanvendelse. Denne kunnskapen ble brukt til å etablere nye måter å jobbe på og et nytt pensum. Skottene har jobbet tett med flere forskjellige fagfelt i utviklingen av de nye metodene – helse, psykiatri, politi og kriminalomsorg. De har også hentet inn kunnskap fra Norge, Storbritannia og andre land. 

KRUS samarbeider med skotsk fengselsbetjentutdanning

KRUS har hatt kontakt med Scottish Prison Service College i flere år, men under studieturen i mars 2024 ble samarbeidet formalisert gjennom en avtale. Avtalen går ut på å samarbeide om metoder og trening i fysisk maktanvendelse. Den åpner også opp for samarbeid på andre felt, som forskning, felles publiseringer og utveksling.

Første milepæl i samarbeidet har vært en felles samling på KRUS, 3.-6. juni, for norske og skotske instruktører og fengselsbetjenter. 

- Ved å ha et internasjonalt samarbeid som dette, kan vi lære mye av hverandre og gjøre utdanningen enda bedre, sier Frank Slokan, en av de skotske delegatene som besøkte KRUS i forrige uke.

Det er ingen tvil om at dette besøket har vært betydningsfullt for videreutviklingen av norske metoder og pensum. 

- Vi har troen på at dette er noe vi kan ta nytte av i vår endring av teknikker innen pasifisering. Alt som kan være med å bidra som traumereduserende tiltak, er verdt å få med seg, sier Kjetil Næstby som er rådgiver på KRUS og har spisskompetanse innen fysisk maktanvendelse. Han leder dette prosjektet fra norsk hold.  

Skotsk pilotstudie viser reduksjon i bruk av makt og skader, både på innsatte og ansatte

Kjetil Næstby og Frank Slokan. Frank forteller om pilotstudien som er gjort i de skotske fengslene. 
Foto: Christine Vatnøy

Under besøket på KRUS, holdt Frank Slokan et fremlegg hvor han delte informasjon om prosjektet og viste den gode statistikken det har ført til til nå. 

I en pilotstudie gjennomført i tre skotske fengsler ble det rapportert betydelige reduksjoner i bruk av makt og påførte skader:

  • Polmont fengsel (13 måneder): 70% reduksjon i bruk av gulvrestriksjoner, 92% reduksjon i bruk av smertepåførende teknikker, 78% reduksjon i skader.
  • Stirling fengsel (11 måneder): 63% reduksjon i bruk av gulvrestriksjoner, 67% reduksjon i bruk av smertepåførende teknikker, 46% reduksjon i skader.
  • Low Moss fengsel (2 måneder): 80% reduksjon i bruk av smertepåførende teknikker.

Disse resultatene viser at de nye metodene ikke bare reduserer fysisk maktbruk, men også forbedrer sikkerheten for både innsatte og ansatte. 

- Vi hadde store forventninger i forkant av samlingen og disse ble innfridd til fulle gjennom uka. Frank sitt fremlegg vakte stor interesse både i fagmiljøet ved KRUS og hos andre fagpersoner som var invitert til presentasjonen. Vi vil nå evaluere samlingen og kunnskapsgrunnlaget som det skotske konseptet bygger på. Vårt fagmiljø vil i samarbeid med Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) vurdere hva vi ønsker å ta videre og hvordan dette kan tilpasses til norsk kontekst. Vi er helt sikre på at vi vil høste frukter av samlingen og ser fem til videre samarbeid med Scottish Prison Service College, sier Hans Petter Lade som er studieleder ved KRUS.