Som studieleder har Lade det daglige driftsansvaret for det utdanningsfaglige arbeidet ved seksjonen. Blant Lades oppgaver er daglig ledelse og drift av studiene i nært samarbeid med koordinatorer, studieadministrative og administrative ansatte. Lade er med på å gjennomføre, evaluere og videreutvikle studiene ved KRUS.

Bakgrunn

Lade er utdannet politi og har i tillegg en mastergrad i politivitenskap. Han har også utdanning innen pedagogikk og ledelse.

Lade har erfaring som operativ politi, og har også noe erfaring fra arbeid som vikar ved Ila fengsel. Han har jobbet ved Politihøgskolen, og har også sittet i høgkolestyret. Før han kom til KRUS, var Lade praksisansvarlig og utdanningsleder for B2 (praksisstudiet) i Oslo politidistrikt.