Kort om

Johannes Elgvin er direktør og er samfunnsviter med hovedfag (Cand.Polit.) i sosialantropologi. Han har tidligere jobbet som forskningsadministrativ leder på alle organisatoriske nivåer ved Universitetet i Oslo (UiO). Han startet som administrativ leder for et senter for fremragende forskning ved Økonomisk institutt. Deretter ledet han UiOs sentrale forskningsadministrasjon og siden 2015 har han ledet Seksjon for forskning og kommunikasjon ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Sentrale oppgaver

  • Lede og videreutvikle KRUS som høyskole og forskningsinstitusjon
  • Profilere og representere KRUS nasjonalt og internasjonalt
  • Sikre godt samarbeid med relevante fagmiljøer og utdannings- og forskningsinstitusjoner
  • Personalledelse, økonomi- og virksomhetsstyring
  • Ivareta og videreutvikle et godt arbeidsmiljø, partssamarbeid og samarbeidsklima
  • Være en del av kriminalomsorgsdirektørens nasjonale ledergruppe
  • Ivareta et utviklende samarbeid med Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og regionene
  • Lede aspirantnemda

Hva kan du spørre meg om?

Som øverste ansvarlig med KRUS kan du spørre meg om det meste, men gjerne av overordnet organisatorisk eller strategisk art.