Alle som har søkt fengselsbetjentutdanningen vil få svar i løpet av april. Under får du mer informasjon om hva som skjer hver måned fremover og viktige datoer for deg fremover.

Mars

Vi behandler søknader og vurderer om du har oppfylt opptakskravene. Så vurderer vi blant annet karakterer, utdanning, arbeidserfaring, annen relevant erfaring og søknadstekst.

April

Vi sender ut svarbrev i løpet av april. Svaret kan være et avslag eller en invitasjon til opptaksprøver.

Dersom du får invitasjon til opptaksprøver får du noen datoer i mai og juni å velge mellom. 

Mai–juni

Dersom du får invitasjon til opptaksprøver, så gjennomføres de fra midten av mai til midten av juni hos oss her i Lillestrøm. 

Opptaksprøvene består av:

Fysisk funksjonstest og intervju gjennomføres på samme dag, og hvis du ikke består fysisk funksjonstest går du ikke videre til intervju.

20. juli

Alle som har deltatt på opptaksdagene vil motta beskjed om de blir tilbudt stilling som aspirant eller ikke innen denne datoen.

30. juli

Siste frist for å svare på tilbudet i Søknadsweb.

August

Studiestart ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS i Lillestrøm. Spesifikk dato kommer.