Friestad underviser i emnene KRUS2300 Tilbakeførings- og miljøarbeid og KRUS3100 Forebyggende arbeid.

Friestad leder en tverretatlig forskningsgruppe om seksuallovbrudd, med deltakere fra KRUS og Oslo universitetssykehus. Friestad underviser i temaer knyttet til psykisk sykdom og kriminalitet. Friestads forskningsområder ved KRUS omfatter i første rekke volds- og seksuallovbrudd; forståelse og kunnskap om tilnærming til behandling/rehabilitering.

Bakgrunn

Friestad er ph.d. i psykologi fra Universitetet i Bergen (1999). Friestad har tidligere jobbet som forsker ved Forskningsstiftelsen Fafo (1998-2005), og som post.doc finansiert av Norges forskningsråd (1999-2003). Fra 2005-2011 jobbet hun som psykolog ved Oslo universitetssykehus. Fra 2011-2015 var Friestad ansatt som forskningsleder ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved OUS, i kombinasjon med en førsteamanuensisstilling ved Institutt for klinisk medisin, UiO, med ansvar for undervisning i rettspsykiatriske emner for medisinstudentene. Friestad ble vurdert professorkompetent i 2017 og har siden 2018 hatt en bistilling (20%) ved KRUS, i kombinasjon med sin hovedstilling som forsker ved OUS.

FoU-grupper