- Det tiltaler meg at jeg har mulighet til å skape relasjoner og samtidig veilede den innsatte i en positiv retning. Dette ser jeg fram til å jobbe med når jeg er ferdig utdannet fengselsbetjent, sier Christian. 

Christian fra Bergen vurderte flere ulike yrker før han så annonsen på Facebook om å bli fengselsbetjent. Tanken på å kunne gi omsorg, sette grenser og oppleve en spennende hverdag gjorde at han fra det øyeblikket visste hva han skulle søke. Han tror også at tidligere erfaring fra helse kan komme godt med. 

- Som tidligere pleiemedarbeider med psykisk syke og funksjonshemmede har jeg erfaring med å gi mye omsorg og veiledning. Dette tror jeg er erfaringer som kan komme godt med i jobben som fengselsbetjent, sier Christian. 

En spennende utdanning 

Christian har gjennomført et semester på Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter i Lillestrøm. Han synes utdanningen er spennende. 

- Det er interessant hvordan vi lærer ting i teorien før vi skal ut å gjøre det i praksis. Jeg synes også det er spennende å lære ulike teknikker i fysisk maktanvendelse og å øve på caser i øvingsfengselet. Det er også fint at utdanningen er lønnet – da slipper man studielån, sier Christian. 

Christian har jobbet litt som vikar i Bergen fengsel og kan allerede nå anbefale yrket til andre. 

- Det er en veldig givende jobb med et godt arbeidsmiljø – som er noe jeg verdsetter veldig høyt. Jeg har en forventning om at jeg skal klare å legge til rette for en meningsfull hverdag for de innsatte som innebærer at jeg skal følge opp, motivere og veilede de i en positiv retning, sier Christian. 

Nå i andre semester skal Christian i praksis i Bergen fengsel. 

Søk om å bli fengselsbetjent innen 1. mars