Bakgrunn

Johnsen har hovedfag i idrett fra Norges idrettshøgskole (NIH) og har dr.scient-grad (2001) fra samme sted. Hun har jobbet som ekstrabetjent ved Oslo fengsel og som lærer ved fengselsbetjentutdanningen før hun ble forsker ved KRUS i 2001. Johnsen var forskningssjef ved KRUS i perioden 2011-21.

Kompetanseområder

 • Pønologi / Penology
 • Forvaring / Preventive detention
 • Kvalitet på livet i fengsel / Quality of prison life
 • Idrett i fengsel / Sport in prison
 • Kropp og bevegelse - rom i arkitektur og landskap / Body and movement in prison - space, architecture and landscape
 • Nordic exceptionalism - the Norwegian model
 • Maskulinitet i fengsel / Masculinity in prison
 • Michel Foucault
 • The new penology
 • Gillez Deleuze
 • Kvalitativ forskning / Qualitative research

FoU-grupper

FoU-prosjekter

Utvalgte arbeider

Johnsen, B. and Storvik, B. L. (2020) Hard cases make bad law? Preventive detention and the 22 July case. Retfærd (accepted)
Storvik, B. L. og Johnsen, B. (2020) Likhet for loven? Isolasjonsfradrag for varetektsfengsling med eksempel fra 22. juli-saken. Lov og Rett (akseptert for publisering)
Fransson, E., Giofrè, F. and Johnsen, B. (eds.) (2018) Prison, Architecture & Humans. Oslo: Cappelen Damm Akademisk  
Fransson, E. and Johnsen, B. (2015) The perfume of sweat: Prison research through Deleuzian lenses. In: D.H. Drake, R. Earle and J. Sloan (eds.) The Palgrave Handbook of Prison Ethnography. Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 187-198