Bakgrunn

Johnsen har hovedfag i idrett fra Norges idrettshøgskole (NIH) og har dr.scient-grad (2001) fra samme sted. Hun har jobbet som ekstrabetjent ved Oslo fengsel og som lærer ved fengselsbetjentutdanningen før hun ble forsker ved KRUS i 2001. Johnsen var forskningssjef ved KRUS i perioden 2011-21.

Kompetanseområder

 • Pønologi / Penology
 • Forvaring / Preventive detention
 • Kvalitet på livet i fengsel / Quality of prison life
 • Idrett i fengsel / Sport in prison
 • Kropp og bevegelse - rom i arkitektur og landskap / Body and movement in prison - space, architecture and landscape
 • Nordic exceptionalism - the Norwegian model
 • Maskulinitet i fengsel / Masculinity in prison
 • Michel Foucault
 • The new penology
 • Gillez Deleuze
 • Kvalitativ forskning / Qualitative research

FoU-grupper

FoU-prosjekter