Bakgrunn

Johnsen har hovedfag i idrett fra Norges idrettshøgskole (NIH) og har dr.scient-grad (2001) fra samme sted. Hun har jobbet som ekstrabetjent ved Oslo fengsel og som lærer ved fengselsbetjentutdanningen før hun ble forsker ved KRUS i 2001. Johnsen har vært forskningssjef ved KRUS siden 2011.

Utvalgte arbeider

Johnsen, B. and Storvik, B. L. (2020) Hard cases make bad law? Preventive detention and the 22 July case. Retfærd (accepted)
Storvik, B. L. og Johnsen, B. (2020) Likhet for loven? Isolasjonsfradrag for varetektsfengsling med eksempel fra 22. juli-saken. Lov og Rett (akseptert for publisering)
Fransson, E., Giofrè, F. and Johnsen, B. (eds.) (2018) Prison, Architecture & Humans. Oslo: Cappelen Damm Akademisk  
Fransson, E. and Johnsen, B. (2015) The perfume of sweat: Prison research through Deleuzian lenses. In: D.H. Drake, R. Earle and J. Sloan (eds.) The Palgrave Handbook of Prison Ethnography. Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 187-198