Veien fra å søke seg inn på fengselsbetjentstudiet og frem til ferdig utdannet fengselsbetjent etter to år som fengselsaspirant, er en prosess som rommer mye læring og mange inntrykk. Utdanningen er lagt opp med ett semester teori i Lillestrøm, to praktisk-teoretiske semestre (av aspirantene ofte omtalt bare som «praktiske semestre») i et opplæringsfengsel og avslutningsvis ett semester teori i Lillestrøm. Kullet med ferdigutdannede fengselsbetjenter fra høsten 2020, er nå i pliktårstjeneste i kriminalomsorgen.

Søknadsfristen til fengselsbetjentutdanningen er 1. mars.
Les mer om utdanningen
Les også betraktninger fra Martine
 
Benjamin var ferdig utdannet fengselsbetjent høsten 2020. Her er noen av hans betraktninger om veien fra fengselsaspirant til utdannet fengselsbetjent.
 

Fengselsbetjentutdanning: kombinert utdanning og personlig vekst

Jeg er på vei til min første arbeidsdag i kriminalomsorgen. Aldri før har jeg stått på innsiden av et norsk fengsel. Det er fryktelig mange ubesvarte spørsmål som streifer gjennom hodet mitt idet jeg ser skiltet til «Halden fengsel». Det tar meg opp en avsidesliggende vei som fører meg vekk fra sivilisasjonen og ut i ingenmannsland.

Helt fra jeg var ung har jeg tenkt at fengselsyrket er mitt yrke. Men er det egentlig det? Jeg er i ferd med å få svar.

Det er et evig tankekjør på vei frem til et av Norges største fengsler, som huser ca. 250 innsatte. «Hvordan fungerer et fengsel?», «hvordan ser innsatte ut?», «er innsatte farlige?», «hva skal jeg som er 21 år bidra med i et så stort system?».

Jeg blir møtt av en massiv mur som er fem ganger så høy som meg. En mur som skiller ett samfunn fra et annet. Et samfunn hvor mennesker har blitt fratatt sin frihet. Jeg tar et tungt pust i bakken før jeg entrer Halden fengsel – et høysikkerhetsfengsel hvor enkelte kan sone opp mot 21 år.             

Før denne dagen har jeg tilbrakt 5 måneder med teori ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. KRUS er en 2-årig høgskoleutdanning der du må bestå samtlige eksamener og tester. Skriftlige eksamener, muntlige eksamener og fysiske tester. Disse fem månedene er hektiske og lærerike!

Jo mer innsats du legger ned, jo bedre forberedt vil du være den dagen du plutselig står og skal jobbe dine første dager i et av Norges fengsler. Fagene skal gi deg grunnleggende kompetanse til å forstå og håndtere en arbeidsdag. Du ønsker å knytte teori opp mot praksis.

Ett år i Halden fengsel suste av gårde! Et år hvor jeg fikk alle mine følelser testet. Følelser som glede, ubehag, tristhet, nervøsitet, optimisme, redsel, mestringsfølelse, og så videre ble utfordret. Utallige situasjoner og utfordringer som utvikler deg til en mer kunnskapsrik og dyktigere aspirant, og dette utviklet også meg som person – uten uniform! Den største gleden var å få bekreftet at dette er nettopp det jeg ønsker å jobbe med, dette er min lidenskap – å bistå og motivere andre mennesker som befinner seg i kjempekrevende situasjoner.

I praksisåret, med kombinert praksis og teori, er det en del innleveringer, oppgaver som knytter seg opp mot praksis og som innleveres i basisgrupper og alene. En god variasjon. Disse er godkjent/ikke godkjent. Skoledagene gjennomføres i ditt respektive praksisfengsel.  

Turen gikk videre til sommertjeneste hvor jeg var heldig og fikk mitt ønske oppfylt. Stavanger fengsel. Dette er også et høysikkerhetsfengsel, men skiller seg ut fra Halden da det også huser kvinnelige innsatte på egen avdeling. Samtidig er sommertjeneste kun praksis, ingen teori, noe som skiller seg fra praksisåret. En sommerferie hvor du kun fokuserer på praksis og kanskje finner ut hvilken betjent du er. Du blir enda tryggere på regelverk, rutiner, hvem du er i yrket og dine grensesettinger. Du ønsker å bli trygg på deg selv og arbeidet.

Du søker «topp 5» fengsler du kunne tenkt deg å jobbe i. Det er ikke gitt at du får ett av de ønskene, men de aller fleste får det som de vil.

Deretter var det tilbake til KRUS i Lillestrøm. Siste innspurt med kun teori. Fagene er mye av det samme som i tidligere semestre, men det gås mye mer i dybden. For mitt aspirantkull ble dette semesteret preget av Covid-19 med mye hjemmeskole og Teams-undervisning. Men hjemmeskole eller ikke, så skal du gjennom både skriftlige og muntlige eksamener. Og fysiske tester i form av kondisjon, styrke og fysisk maktanvendelse.

Fysisk maktanvendelse følger deg gjennom hele studieforløpet. Innlæring og godkjenning av fysisk makt, pepperspray, masseaksjon, celleaksjoner, selvforsvar, batong og så videre. Det er et strengt lovverk som regulerer bruken av fysisk makt som du også må bli godt kjent med.

I dag er jeg ferdig utdannet fengselsbetjent, som i skrivende stund tjenestegjør på en åpen avdeling i Hustad fengsel. Jeg har fått muligheten til å jobbe på mange ulike avdelinger og hver avdeling har sin måte å jobbe på. Hustad fengsel har 60 innsatte, 30 på åpen og 30 på lukkede avdelinger. Innsatte på åpne avdelinger soner gjerne kortere dommer og/eller nærmer seg en løslatelse.

Jeg har møtt mange kolleger med lang fartstid i kriminalomsorgen som også stiller spørsmål og lærer noe nytt hver dag, og det er det som er så fint med yrket. Vi jobber med mennesker og vi lærer stadig. Det er helt essensielt at du trives med å arbeide med mennesker hvis du tenker fengselsbetjentutdanningen. 

«Ingen dager i fengsel er like.»
«Du blir aldri ferdigutlært som fengselsbetjent.»

Dette er to setninger man stadig hører – og etter drøyt to år i kriminalomsorgen kan jeg skrive under på at de stemmer! Selv om rutinene er fastsatte og omgivelsene er de samme, vil det alltid dukke opp nye utfordringer og situasjoner. Det er det som gjør det så spennende og lærerikt å jobbe med mennesker.

 

Foto: Privat