Veien fra å søke seg inn på fengselsbetjentstudiet og frem til ferdig utdannet fengselsbetjent etter to år som fengselsaspirant, er en prosess som rommer mye læring og mange inntrykk. Utdanningen er lagt opp med ett semester teori i Lillestrøm, to praktisk-teoretiske semestre (av aspirantene ofte omtalt bare som «praktiske semestre») i et opplæringsfengsel og avslutningsvis ett semester teori i Lillestrøm. Kullet med ferdigutdannede fengselsbetjenter fra høsten 2020, er nå i pliktårstjeneste i kriminalomsorgen.

Søknadsfristen til fengselsbetjentutdanningen er 1. mars.
Les mer om utdanningen
Les også betraktninger fra Benjamin.

 

Martine var ferdig utdannet fengselsbetjent høsten 2020. Her er noen av hennes betraktninger om veien fra vikarjobbing i fengsel til utdannet fengselsbetjent:
 

Fra fordommer til fengselsbetjent

Da jeg begynte å jobbe i kriminalomsorgen som vikar i 2018 ved Oslo fengsel, hadde jeg ingen idé om hva jeg kom til. Forestillingen om hvordan et fengsel så ut, baserte seg på amerikanske fengselsfilmer og et stereotypisk bilde av hvordan en innsatt så ut. Og lite visste jeg at det var egne fengselsbetjenter, og ikke politi, som jobbet der.

Jeg husker godt min første vakt som vikar. Jeg ble stående utenfor vaktrommet i prat med en voksen mann over en ganske lang periode. Jeg syntes det var hyggelige at mine nye kolleger var så interessert i hvem jeg var og hvorfor jeg ønsket å jobbe der. Så sa mannen plutselig "... men nå må du vel låse meg inn? Takk for praten". Jeg hadde mine forestillinger og fordommer, men forstod fort at virkeligheten var en annen.
Jobben som vikar falt i så god smak at jeg samme sommeren søkte meg inn til KRUS. Den 3. januar 2019 møtte jeg opp i Solheimsgata i Lillestrøm med en viss kunnskap om hvordan det er å jobbe som fengselsbetjent. Men også her skulle det vise seg at jobben som fengselsbetjent dreier seg om så mye mer enn først antatt.

Under utdanningen fikk vi god innføring i fag som blant annet juridiske rammer, sikkerhet og risiko, tilbakeføring og miljøarbeid, og profesjonsforståelse og etikk. Dette er fag som var med på å utvide min forståelse av hva jobben vår som fengselsbetjent innebærer. Som fengselsbetjent skal du ikke bare opprettholde ro, orden og sikkerhet i fengselet, du skal også være en omsorgsperson og støttespiller, og veilede mennesker som er i en vanskelig og tung periode av livet. 

Etter et første semester som gikk kjempefort, dro jeg nordover til Bodø for mitt praksisår. Det var nå tid for å ta i bruk alt vi hadde lært ved KRUS. Fra første dag ble jeg og mine medaspiranter tatt godt imot av både kolleger og innsatte. Vi fikk tildelt egne aspirantveiledere med god erfaring og kunnskap, som skulle veilede oss det neste året.

Læringskurven var enormt bratt, og vi ble etter bare noen uker kontaktbetjent for innsatte. Som kontaktbetjent har du en eller flere innsatte som du er primær kontaktperson for. Du skal være i dialog med innsatte når det kommer til søknader, telefoner og andre henvendelser, og ikke minst veilede innsatte i sin endringsprosess. Det var under praksisåret vi virkelig fikk kjenne på hva jobben som fengselsbetjent innebærer, og det å få tildelt det samme ansvaret som de andre betjentene ga både motivasjon og mestringsfølelse.

Og jeg skal ikke legge skjul på at noen dager også var tøffe. Det jeg selv syntes er det mest utfordrende, er balansen mellom å være en grensesetter og samtidig en omsorgsperson. I det ene øyeblikket skal du kanskje gi innsatte en dårlig beskjed eller stå i en diskusjon hvor den innsatte blir sint og frustrert på deg som person, og i det neste skal du kunne ta en kaffe og ha gode samtaler med den samme personen. 

Praksisåret gikk og en læringsrik sommertjeneste ved Ringerike fengsel fløy forbi. Og det samme gjorde siste semester, til tross for situasjonen vi da stod i med koronapandemien. Det som skulle bli et siste semester hvor vi skulle møte alle våre savnede medaspiranter etter et år, ble et semester bestående av hjemmekontor og undervisning på Teams. Til tross for omstendighetene ble også dette et utrolig lærerikt semester, og vi fikk nå gjort siste finpuss før vi skulle ut på egen hånd, som ferdig utdannede fengselsbetjenter. All kudos til KRUS for hurtig omstilling denne perioden!

Lykken var ikke på min side under pliktårsfordelingen, og jeg endte opp med å bli sendt til Evje kvinnefengsel. Én ting var at jeg måtte flytte mange timer unna familie og venner, men jeg skulle nå også jobbe i et kvinnefengsel, noe jeg egentlig har sagt jeg aldri ønsket å gjøre. I ettertid må jeg arrestere meg selv for dette. Jeg har nå jobbet ved Evje kvinnefengsel i litt over to måneder og trives veldig godt. Kvinnelige innsatte er i en særlig sårbar situasjon, og deres fysiske og mentale helse er ofte mye dårligere enn hos mannlige innsatte. Dette krever mye omsorg og trygge rammer fra oss som betjenter.

Som ferdig utdannet fengselsbetjent føler jeg nå på et større ansvar, og det er motiverende å vite at det arbeidet du legger ned hos den enkelte innsatt, kan ha noe å si for hvordan personen har det når han/hun tilbakeføres til samfunnet. 

Selv om jobben som fengselsbetjent styres av regler og rutiner, er ingen dag lik. Ønsker du som meg, en variert og utfordrende hverdag, samt motiveres av å bidra til endring, så anbefaler jeg deg absolutt rollen som fengselsbetjent. Jeg angrer i hvert fall ikke!

 

Foto: Privat