Aagesen har de siste årene hatt fagansvaret for utvikling og opplæring i det styrkebaserte rus- og livsmestringsprogrammet ER-VIL-KAN for rusmestringsenhetene i norsk kriminalomsorg. Han har også fagansvaret for kursene i Bygging av Mestringstillit og Program mot ruspåvirket kjøring. I bachelorutdaningen har han ansvar for det valgfrie emnet KRUS 3202 - Systematisk endringsarbeid og forebygging av tilbakefall til kriminalitet. Parallelt jobber Aagesen med FoU-prosjektet «Menns reorienteringsprosesser etter soning».

 

Bakgrunn

Aagesen har mastergrad i sosialt arbeid fra HiOA og er utdannet sosionom fra Diakonhjemmet høgskole. Han har tidligere jobbet i flere roller innenfor kommunalt rus- og boligsosialt arbeid og har herfra erfaring med sosialt arbeid på både individ-, gruppe og lokalsamfunnsnivå. Aagesen har undervisnings-, veilednings- og sensorerfaring fra KRUS, VID og HiL. På KRUS har han tidligere jobbet med revidering og videreutvikling av Russamtalen og Program mot ruspåvirket kjøring.

Utvalgte arbeider

Bedre livsmestring og sosial inkludering - En behovsanalyse av Blå Kors’ gatenære tiltak og Steg for Steg. Skog Hansen, I.L., Bråthen, K., Aagesen A. og Lien, L. (2019). Fafo-rapport 2019:10.

Nye metoder trenger ledelse – Erfaringer med Bygging av Mestringstillit i kommunalt rusarbeid. Fontene september 2017.

Russamtalen : alternativ til reaksjon på bruk av rusmidler for innsatte. Aagesen, A. og Martinsen, T. (2016) (red.). Kriminalomsorgens Høgskole og utdanningssenter KRUS