Aagesen har de siste årene hatt fagansvaret for utvikling og opplæring i det styrkebaserte rus- og livsmestringsprogrammet Er-Vil-Kan for rusmestringsenhetene i norsk kriminalomsorg. I bachelorutdaningen har han ansvar for det valgfrie emnet KRUS 3202 - Systematisk endringsarbeid og forebygging av tilbakefall til kriminalitet. Parallelt jobber Aagesen med FoU-prosjektet «Menns reorienteringsprosesser etter soning».

Bakgrunn

Aagesen har mastergrad i sosialt arbeid fra HiOA og er utdannet sosionom fra Diakonhjemmet høgskole. Han har tidligere jobbet i flere roller innenfor kommunalt rus- og boligsosialt arbeid og har herfra erfaring med sosialt arbeid på både individ-, gruppe og lokalsamfunnsnivå. Aagesen har undervisnings-, veilednings- og sensorerfaring fra KRUS, VID og HiL. Ved KRUS har han tidligere jobbet med revidering og videreutvikling av Russamtalen og Program mot ruspåvirket kjøring.

FoU-grupper

Utvalgte arbeider