Skogvoll er praksisansvarlig ved KRUS, med ansvar for faglig oppfølging av aspiranter, aspirantveiledere og aspirantledere i høgskolekandidatstudiets andre og tredje semester. For tiden arbeider Skogvoll med FoU-prosjektet «Ren trening i fengsel» i samarbeid med Anti-doping Norge. 

Bakgrunn

Skogvoll har mastergrad i generell pedagogikk fra HiNN og er tillegg utdannet fengselsbetjent fra KRUS. Han har tidligere arbeidet i forsvaret som militærpoliti, ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt som fengselsbetjent og fengselsførstebetjent og som fengselsførstebetjent og rådgiver ved KRUS. Skogvoll har veilednings-, undervisnings- og sensorerfaring fra KRUS og PHS.