Hensikten med håndboken er at den skal være lettfattelig og til praktisk hjelp i hverdagsmøtet med utenlandske innsatte. Målgruppen er kriminalomsorgens ansatte, inkludert kolleger fra importerte tjenester. Målet er at den skal fungere som et oppslagsverk, og at den gir svar på spørsmål og uklarheter som ellers kan stå i veien for målrettet arbeid med innsatte med utenlandsk bakgrunn.

Håndboken kan lastes ned som pdf fra CORA, her.