Rapporten om unge voksne i kriminalomsorgen – straffegjennomføring og tilbakeføring, har bakgrunn i et mangeårig kunnskapsutviklingsarbeid ved KRUS hvor fokuset har vært å løfte oppmerksomheten om at unge voksne i kriminalomsorgen er en målgruppe med spesifikke behov.

Rapporten er ment som et kunnskapsbidrag til arbeid med unge voksne under straffegjennomføring. Målgruppen for rapporten er beslutningstakere og praktikere i kriminalomsorgen og i samarbeidende sektorer, og den er ment å komme til praktisk anvendelse ved å gi fagstøtte og retning i utvikling av kunnskapsbasert praksis om unge voksnes straffegjennomføring og tilbakeføring.

Problemstillingene i rapporten tar utgangspunkt i de utfordringsbildene og mulighetene som har pekt seg ut i et stabilt og nært samspill med praksisfeltet. Nettopp den nære kontakten mellom KRUS og det utøvende fagfeltet bidrar til at rapporten er relevant og nyttig i praksisutvikling.