Aamodt Grande er ansvarlig for IT/AV-drift og brukerstøtte. Han foretar innkjøp av IT/AV utsyr, samt deltar i alle relevante IT-prosjekter.