Rokkan jobber med forskning og utvikling. Han leder FoU-grupper innen organisasjon og innen sikkerhet og beredskap. Han er også veileder for førstelektorkvalifisering for tilsatte ved Politihøyskolen (PHS) og KRUS. Tore deltar også i kvalifiseringsgrupper for professor/dosent i samarbeid mellom PHS, KRUS og Forsvarets Høyskole. Rokkan har deltatt i og ledet flere forskningsprosjekter innenfor områdene; straffegjennomføring, organisasjonsutvikling, kvalitet, sikkerhet, risiko, vold og trusler. Eksempel på forskningsprosjekter er: Vold og trusler mot tilsatte i kriminalomsorgen, Straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK), Norgerhaven PI; norsk fengsel i Nederland, Sømløspilotene i kriminalomsorgen, Arbeidsdriften Senter for tilbakføringsstudier

Han underviser aspiranter i grunnutdanningen innenfor sikkerhet og på bachelor om kriminalomsorgen som organisasjon. Tore har også hatt ansvar for forskningskonferansene som KRUS arrangerer annet hvert år.

Bakgrunn

Rokkan er førstelektor i straffegjennomføring. Han er utdannet cand.polit. med hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo og har en master i ledelse fra BI. Tore kom til KRUS i 2006 og har utviklet og evaluert programmer, tilbud og tiltak i fengsel, friomsorg og samarbeidspartnere. Før han begynte ved KRUS jobbet Tore for Tyrilistiftelsen med forskning og utvikling. Han startet opp og ledet Tyrili FoU i perioden 2002-2004. 

FoU-grupper