Torbjørn Gundersen er førsteamanuensis ved KRUS med doktorgrad i profesjonsstudier fra Senter for profesjonsforskning, OsloMet. 

Gundersen skrev sin avhandling om eksperters rolle i offentlig politikk. Han forsker innen vitenskapsteori og profesjonsetikk på temaer som tillit, ekspertise, kunstig intelligens og profesjonelt ansvar. 

Bakgrunn

Torbjørn Gundersen har vært postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på det EU-finansierte prosjektet Policy, Expertise and Trust (peritia-trust.eu) og postdoktor ved Senter for profesjonsforskning om bruk av kunstig intelligens i profesjonene. 

Han er tilknyttet Science and Democracy - UiO:Democracy og er fagkyndig representant i de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) | Forskningsetikk

Her finner du noen av publikasjonene hans på Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Torbjorn-Gundersen