KRUS bistår i implementeringen av tilbakeføringsstrategien og utviklingen av nettsiden www.tilbakeføring.no er et viktig bidrag. Utviklingsarbeidet ble i 2018 finansiert av eksterne bevilgninger fra Husbanken/ DIFI og siden ble lansert i mars 2019. Nettsiden er ment som et verktøy hvor kriminalomsorgens ansatte, dens samarbeidspartnere, innsatte, domfelte og pårørende kan finne relevant informasjon om tilbakeføring. I tillegg til å være en kunnskapsbase, skal den fungere som en portal hvor man kan lenke seg videre til relevante aktører som kan bistå med tilbakeføringsarbeid. Det legges vekt på innsatsområdene bolig, økonomi, arbeid/utdanning, rusavhengighet, helse og nettverk. 

I 2020 vil det være fokus på å utvikle en temaside om unge i fengsel og under straff, samt mer informasjon om straff i samfunnet.

Gå til tilbakeføring.no.