Fengselsførstebetjentene ved KRUS har det daglige personalansvaret for aspirantene som arbeidstakere, og en viktig rolle i studiets tilknytning til praksisfeltet. De bidrar til å forberede aspirantene på hverdagen som fengselsbetjenter gjennom oppfølging og veiledning, og skal sikre at uteksaminerte aspiranter er rustet for yrket. Emblemsvåg har koordineringsansvar ved opptak av nye aspiranter. Han har også personaloppfølging av aspiranter og underviser i fengselsfaglige temaer. Førstebetjentene har ansvar for samhandling med opplæringsenhetene, og deltar i aspirantledersamlinger, veiledersamlinger og styringsdialoger.

Bakgrunn

Skau er utdannet fengselsbetjent fra KRUS. Han har bred erfaring fra kriminalomsorgen, og har jobbet ved Oslo fengsel, Romerike fengsel og Telemark fengsel i roller som bla.a aspirantleder, aspirantveileder og avdelingsleder.