Studieplanen er en helhetlig beskrivelse studieprogrammet og beskriver faglig innhold i alle emnene i et studieprogram, organiseringen av studiet, studieprogresjon, arbeids- og undervisningsformer, eventuelle praksisformer og forholdet mellom teori og praksis og vurderingsordningene. Alle aspiranter skal ha kjennskap til denne.