Brandvold er kurskonsulent i Kompetansesenteret. Hun har tidligere jobbet med studieadministrasjon ved KRUS, bla.a. med eksamen.