Brandvold jobber med studieadministrasjon, bl.a. eksamen.