Det skal tilbys mulighet for sluttsamtale, dersom aspiranter sier opp sin stilling i løpet av aspirantperioden. Sluttsamtalen følger eget skjema gjendne for hele kriminalomsorgen. Dette sendes KRUS om ikke annet er avtalt.