Friis Larsen er FS-kontakt og forvalter av studieadministrative systemer og tjenester, herunder FS, Canvas, TimeEdit, Feide, Lånekassen, Bolk, mv.

Han er bidragsyter i plan- og arbeidsgrupper. Studieadministrative arbeidsområder er også saksbehandling, studentforvaltning, opptak til bachelorstudiet, rapportering og utviklingsoppgaver.