Det er utarbeidet en ny håndbok om temaet radikalisering og voldelig ekstremisme, med særskilt fokus på håndtering i fengsel. Håndboken ble først skrevet av Kari-Anne Aasterud for bruk i Ringerike fengsel og ble videreutviklet av Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS ved Hege Bøhm Ottar, David Hansen og Franck Orban for bruk i hele kriminalomsorgen.

Trusselbildet samfunnet står ovenfor gjør radikalisering til et dagsaktuelt tema. Kriminalitet begått av voldelige ekstremister, ekstremistiske grupper og terrororganisasjoner påvirker samfunnet på flere måter og har stort skadepotensial. For å forebygge og hindre spredning av radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme er det viktig å forstå hvorfor noen blir radikalisert. Kunnskap om radikalisering som fenomen og om de ulike miljøene som finnes er viktig.

Iverksettelse av tiltak er komplisert, da problemstillingene ofte er komplekse og krevende. Samtidig er det viktig at man ikke gjør temaet vanskeligere enn det er. Fengslene har lang erfaring med å håndtere innsatte som har ytterliggående meninger og som benytter vold som virkemiddel. Det er derfor viktig å betrygge de ansatte med at en stor del av det som allerede gjøres av forebyggende tiltak, og det daglige arbeidet med den innsatte, også har relevans for arbeidet med den som blir radikalisert. 

For kriminalomsorgen handler det fortsatt om å skape refleksjon og motivasjon hos innsatte, lære bort andre handlingsmåter og å gi grunnlag for å mestre og samhandle i det samfunnet alle er en del av. Vi skal derfor jobbe med radikalisering med de samme metodene og arbeidsformene vi allerede har.

KRUS håper at håndboken vil bli et godt verktøy som kan bidra til økt kunnskap om radikalisering og voldelig ekstremisme. Målet er at håndboken skal være tilgjengelig for alle ansatte. Den kan lastes ned som pdf fra CORA, her