KRUS drifter nettsiden til programbanken, på vegne av kriminalomsorgen. Nettsiden finner du på programbank.no (ekstern lenke). Programbank.no er per. 13.4.21 under oppbygging, og sidene oppdateres fortløpende.

Programbanken inneholder en oversikt over alle godkjente programmer i kriminalomsorgen, med en kort presentasjon av hver av dem. 

For programmer som eies av KRUS, inneholder programbanken også programressurser for gjennomføring av det enkelte programmet.

Programbanken inneholder også informasjon om overordnede føringer for programvirksomhet i kriminalomsorgen, krav til godkjent programvirksomhet, godkjenningsprosedyrer, samt digitale skjemaer for søknad om godkjenning av nye programmer.