Granheim jobber primært som kvalitetskoordinator for studiene ved KRUS. Ved siden av dette er han faglig involvert i studiene, og jobber med forsknings- og evalueringsprosjekter innenfor felt som fengsel og profesjon.

Bakgrunn

Granheim har en mastergrad i sosial- og samfunnspsykologi og en cand.mag. i organisasjonspsykologi og sosiologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), samt pedagogisk kompetanse fra HioA. Han har vært tilknyttet KRUS siden 2007 og jobbet med forskningsprosjekter, evalueringer av kognitive atferdsprogrammer i Kriminalomsorgen, utdanningsevalueringer, undervisning og veiledning i studieavdelingen og forskningsavdelingen.

Utvalgte arbeider

  • Kvalitetsarbeid i studiene
  • Profesjonsforskning, Studdata for fengselsbetjenter
  • Forskning på miljø i fengslene (MQPL og SQL)