Kunngjøring av pensumlister for semesteret

Pensum for studieprogrammet Høgskolekandidat i straffegjennomføring (120 stp.) fastsettes for hvert semester av instituttleder ved Institutt for kriminalomsorgsstudier.

  • Pensum for 1. semester kunngjøres før studiestart.
  • Pensum for 2. og 3. semester kunngjøres senest 15. desember 2023.
  • Pensum for 4. semester kunngjøres senest 15. desember 2024

Utdanningen skal være faglig og vitenskapelig oppdatert. Grunnen til at pensumslistene legges ut før hvert semester er at forskningsartikler eller nye lærebøker, som kommer i løpet av studietiden, skal kunne benyttes som pensum.