Kunngjøring av pensum for semesteret

Pensum for studieprogrammet Høgskolekandidat i straffegjennomføring (120 stp.) fastsettes for hvert semester av instituttleder ved Institutt for kriminalomsorgsstudier.

Pensumlistene legges ut hvert semester. Grunnen til dette er at utdanningen skal være faglig og vitenskapelig oppdatert, og at forskningsartikler eller nye lærebøker som kommer i løpet av studietiden skal kunne benyttes som pensum når det er nytt.