Kunngjøring av pensum for semesteret

Pensum for studieprogrammet Høgskolekandidat i straffegjennomføring (120 stp.) fastsettes for hvert semester av instituttleder ved Institutt for kriminalomsorgsstudier.

  • Pensum for 1. semester kunngjøres før studiestart.
  • Pensum for 2. og 3. semester kunngjøres senest 15. november 2022.
  • Pensum for 4. semester kunngjøres senest 15. desember 2023

Utdanningen skal være faglig og vitenskapelig oppdatert. Grunnen til at pensumslistene legges ut før hvert semester er at forskningsartikler eller nye lærebøker, som kommer i løpet av studietiden, skal kunne benyttes som pensum. 

Tilgang til pensum

Aspiranter i kullet får tilgang til pensumlistene i systemet Leganto. Lenke til pensumlisten for emner finner du i emnets Canvas-rom og i emneplanen for emnet på nettsiden. Det er også mulig å logge deg inn direkte i Leganto.

Ved å logge deg inn med Feide-konto vil du få tilgang til nettressursene. Det er ikke alle nettressurser som er tilgjengelige utenfor KRUS sine lokaler da tilgang er knyttet til IP-adresse. Er det en artikkel du trenger og ikke har anledning til å komme til KRUS, kan du ta kontakt med biblioteket.