Opptaket til fengselsbetjentutdanningen med oppstart i august 2021 har nå startet. Stillingsannonsen finner du på Jobbnorge

Denne vinteren deltar vi på flere studiemesser der vi svarer på spørsmål om utdanningen og opptakskravene våre. Det er et par år siden KRUS sist deltok på utdanningsmesser. Siden sist har vi endret oppstartstidspunkt fra vår til høst for studiet til å bli Høgskolekandidat i straffegjennomføring (fengselsbetjentutdanning). Søknadsfristen er endret til 1. mars. Du kan lese mer om studietilbudet her.

Noen av studiemessene er allerede gjennomført, men det er flere som gjenstår frem til 18. februar. Er du interessert i eller nysgjerrig på hva som skal til for å bli fengselsbetjent, oppfordrer vi til å delta på en av de gjenstående studiemessene i år. Alle har digital gjennomføring, og du melder deg på via tautdanning.no. Deltagelse er gratis.

På studiemessene får du mulighet til å snakke med en av våre ansatte som selv er utdannet fengselsbetjent. Vedkommende kan derfor svare på spørsmål både om utdanningen og om yrket. Du kan velge mellom å gjennomføre en samtale med video eller på en ren chat-løsning. På bildet i denne artikkelen ser du Leo Emblemsvåg, fengselsførstebetjent ved KRUS, i forbindelse med en av de gjennomførte studiemessene.

Har du ikke anledning til å delta på en av studiemessene, er det også mulig å lese mer om studiet på nettsidene våre, eller du kan kontakte oss på e-postadressen opptak@krus.no.

Spørsmål som «Hva innebærer rollen som fengselsbetjent?», «Hva er opptakskravene?», «Hva er de fysiske kravene for å komme inn?» og "Hvordan gjennomføres utdanningen?" vil du finne svar på ved å lese på nettsidene våre. Nettsidene er oppdatert når det kommer til søknadsprosess og opptakskrav. Merk at søknadsprosessen er noe endret fra tidligere år.

Andre spørsmål mange lurer på:

Hvor gjennomføres utdanningen? Svar: Semester 1 og 4 er i våre lokaler i Lillestrøm. Semester 2 og 3 er i et av våre opplæringsfengsler.

Hva karaktersnittet for å komme inn? Svar: KRUS beregner ikke snittkarakter eller karakter/konkurransepoeng. Når vi rangerer søknader og vurderer hvilke søkere som skal innkalles til opptak, foretas det en helhetsvurdering av din skolebakgrunn, arbeidserfaring og generelt inntrykk av søknaden iht. opptakskravene.

Jeg har hørt at utdanningen er lønnet, stemmer det? Svar: Ja, fengselsbetjentutdanningen er lønnet. Dette betyr at en aspirant i fengselsbetjentutdanning er ansatt i kriminalomsorgen i samsvar med Lov om statens ansatte (statsansatteloven). En gjennomsnittlig aspirantlønn ligger i lønnstrinn 23 (Statens lønnstabell), og en gjennomsnittlig brutto årslønn er per 2021 rett i overkant av kr. 300 000. Det utbetales tillegg for ubekvem arbeidstid (turnus) i semester 2 og 3. For de fleste tilsvarer dette tillegget ca. kr. 10-15 000 i året.