Stageberg har ansvar for internasjonalt arbeid som KRUS er involvert i for etaten, særlig EØS-prosjekter.

Bakgrunn

Stageberg startet i kriminalomsorgen i 1983 og tok fengselsskolen i 1986. Han har tilsammen arbeidet 19 år i fengsel, hvorav 15 år som operativ leder. Stageberg har jobbet ved KRUS siden 2002, i ulike roller. Han har jobbet med ulike utviklingsoppgaver, prosjekter, veiledning, undervisning og  kursvirksomhet, blant annet som rådgiver og leder på prosjektet "Sikkerhet i Kriminalomsorgen", et program for å bedre sikkerhetskulturen i alle fengsel og friomsorgskontor fra 2003 til 2009. Siden 2013 har Stageberg vært involvert i ulike EØS-prosjekter, og han er nå internasjonal koordinator, der han leder og koordinerer EØS-prosjekter i seks øst-europeiske land der KRUS er partner.

Stageberg har en mastergrad i risikostyring og samfunnsikkerhet.

Utvalgte abeider

Stageberg, Ole. Kriseledelse; bare når noe skjer eller som en del av hverdagen? (Master thesis, 2013-10-14)