Nina Stenvaag Leira leder Avdeling for fellestjenester og fagstøtte og har arbeidsgiveransvar for aspirantene. Avdelingen har ansvar for de fellesadministrative tjenestene for hele KRUS, som IT, bibliotek, økonomi, HR, kommunikasjon, bygg og servicefunksjoner og studieadministrative oppgaver.

Bakgrunn

Stenvaag Leira har bakgrunn som sosionom, med grunnfag psykologi og masterprogram i samspill og ledelse. Hun startet ved KRUS i 2020, og har tidligere erfaring som leder fra både offentlig og privat virksomhet.