Stenvaag Leira leder administrasjonsavdelingen, som har arbeidsgiveransvar for aspirantene. I tillegg har avdelingen ansvar for IT, kursadministrasjon, bygg og servicefunksjoner.

Stenvaag Leira har bakgrunn som sosionom, med grunnfag psykologi og masterprogram i samspill og ledelse. Hun startet som administrasjonssjef ved KRUS i 2020, og har tidligere erfaring som leder fra både offentlig og privat virksomhet.