Ansatte kan i det kommende året velge mellom et bredt spekter av kurs og konferanser innenfor følgende temaer:

  • Programvirksomhet og samtalekompetanse
  • Rus og psykisk helse
  • Barn og unge
  • Radikalisering og voldelig ekstremisme
  • Saksbehandling og fagsystemer
  • Arbeidsdrift
  • Psykiske belastninger hos ansatte
  • Sikkerhet

-Etterspørselen etter faglig påfyll fra ansatte er stor og vi er glade for å kunne bidra med kompetanseheving, sier Hege Lauritzen, avdelingsleder for Kriminalomsorgens kompetansesenter.

Se kompetansekalenderen her

E-kurs på virksomhetsplattformen

Det er også produsert en rekke e-kurs som ligger tilgjengelig på Virksomhetsplattformen. Ansatte som er ute etter kompetanseheving oppfordres til å undersøke hvilke muligheter som ligger her. 

Se Virksomhetsplattformen her