Plattformen gir tilgang til kurs utviklet av KRUS, kriminalomsorgens egne kurs, og nyttige kurs som er utviklet av andre statlige virksomheter. Vi jobber med å utvikle flere e-læringskurs. 

Kursene er åpne for alle, men krever innlogging med BankID eller Feide. ViP administreres av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). 

Tilgjengelige kurstilbud utviklet av KRUS

 • Forvaring
 • Kriminalomsorgen som organisasjon
 • Etisk bevissthet i kriminalomsorgen
 • Personundersøkelser
 • Play it right: e-læringsmodul
 • Straff og varetekt
 • Virksomhetsstrategi for kriminalomsorgen 2021-26
 • Good Lives Model
 • Personundersøkelser
 • Veileder - Forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse fra fengsel
 • Sikker Jobb Analyse (SJA)
 • Telefonkontroll i fengsel
 • Nettkurs om seksuell helse i kriminalomsorgen

Til Virksomhetsplattformen