Plattformen gir tilgang til kurs utviklet av KRUS, kriminalomsorgens egne kurs, og nyttige kurs som er utviklet av andre statlige virksomheter.

Kursene er åpne for alle, men krever innlogging med BankID eller Feide. ViP administreres av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). 

På Virksomhetsplattformen finner du per 29.11.21 følgende kurs som KRUS har utviklet for egne kurstilbud eller på vegne av kriminalomsorgen:

  • Kriminalomsorgen som organisasjon
  • Personundersøkelser
  • Play it right: e-læringsmodul
  • Straff og varetekt
  • Virksomhetsstrategi for kriminalomsorgen 2021-26

Vi jobber med å utvikle flere e-læringskurs. 

Lenke til Virksomhetsplattformen

(Illustrasjonsfoto: colourbox.com)