Som seksjonsleder har Stanghov Thorstensen det daglige ansvaret for studieadministrative funksjoner ved KRUS.