Kort om

Marie Indahl har en mastergrad i kriminologi og mellomfag i psykologi. Siden har hun studert ledelse og organisasjon, kreativitet og læring, praktisk og digital pedagogikk og arbeidsrett. Marie har erfaring med studieadministrativt arbeid ved flere høyskoler og universiteter, og har jobbet ved Direktoratet for arbeidstilsynet. Til daglig jobber Marie i studieadministrasjonen ved KRUS med eksamensadministrasjon av høyskolekandidatstudiet og saksbehandling av studiesaker. 

Sentrale arbeidsoppgaver

  • Planlegging, gjennomføring og etterarbeid etter eksamen for høyskolekandidatstudiet.
  • Saksbehandling av studiesaker, blant annet tilrettelegging på eksamen
  • Administrasjon av sensorer og eksamensvakter
  • Innholdsproduksjon og kvalitetssikring av studiesidene på KRUS.no 

Hva kan du spørre meg om? 

  • Eksamensplan for høyskolekandidatstudiet 
  • Digitale plattformer for eksamen
  • Regelverk for eksamen
  • Administrasjon av eksamensvakter og sensorer
  • Studiesaker og søknader om tilrettelegging på eksamen

Alle henvendelser om eksamen skal gå til eksamen@krus.no