Følgande stillingar er kunngjort på jobbnorge.no (søknadsfrist oppgitt i parentes):

Instituttleder, Institutt for Kriminalomsorgsstudier (1.9.21)
Studieleder, seksjon for kriminalitet, straff og organisasjon, Institutt for kriminalomsorgsstudier (1.9.21)
Førsteamanuensis/førstelektor (jurist), seksjon for kriminalitet, straff og organisasjon, Institutt for kriminalomsorgsstudier (22.8.21)
Seksjonsleder, seksjon for studieadministrasjon, Avdeling for fellestjenester og fagstøtte (1.9.21)
Økonomirådgiver, Avdeling for fellestjenester og fagstøtte (22.8.21)

KRUS har gjennomført ei omorganisering av verksemda med verknad frå 1. august 2021. Dette kan du lese meir om her.