Sørensen har ansvar for etter- og videreutdanningskursene innen sikkerhet.

Prosjektbeskrivelse ph.d.-prosjekt

Sørensen studerer fengslingen av Anders Behring Breivik ved Ila fengsel og forvaringsanstalt etter terrorangrepet 22/7-11. Ledelsen ved Ila iverksatte flere organisatoriske endringer fordi fengselet ikke var dimensjonert for en slik krevende fengsling. Den ekstraordinære kritiske situasjonen medførte at fengselet forsterket organisasjonsstrukturen og opprettet en avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå (SHS). Studien søker også kunnskap om fengselsbetjenters profesjonalitet ved avdeling SHS i en fengsling der kriminaliteten er svært alvorlig og mediadekningen var stor.

Bakgrunn

Sørensen er stipendiat ved IKRS, UiO. Han har en mastergrad i sosiologi fra UiO, masteremner i styring og ledelse fra OsloMet og er utdannet fengselsbetjent fra KRUS.

 

 

 

 

 

Foto: UiO/Ystehede