Bergander arbeider med sikkerhet, etikk og juridiske emner. Han er opptatt av tverrfaglighet og en kritisk refleksjon rettet mot utdanning og dannelse i en akademisk profesjonsutdanning.

Bakgrunn

Bergander har undervist innenfor alle teoretiske fagområder ved KRUS. Han har lærerutdanning fra Tyskland innenfor idrett med vekt på sosiologi og psykologi, tysk språk og litteratur, og utdanning innen juridiske emner. Fra Norge har han hovedfag og en doktorgrad. I sin doktoravhandling har han anvendt sosiologisk systemteori for å rette fokus mot etiske og sosialpsykologiske problemstillinger.

Han har arbeidserfaring fra skole, høgskole og som saksbehandler i sentraladministrasjonen (departement).