Hove er dekan. Hun leder studieavdelingen og har programansvar for høgskolekandidat- og bachelorstudiet i straffegjennomføring. Hun har også ansvar for verksbetjentutdanningen (VBU) og seksjon for studiekvalitet og studietjenester (SKST).

 

Bakgrunn

Hove er utdanningsviter (cand.paed.) fra UiO og har i en rekke år arbeidet som lærer, leder og seniorrådgiver ved Politihøgskolen og Hærens krigsskole. Hennes faglige interessefelt er læring, profesjonsutdanning og profesjonsutvikling.